Rabu, 06 April 2016

Kisah Bahari Haja

Sasadang sudah hidup marantau dikota urang ada jua rasanya karindangan wan kakawanan dikampung. Kakawanan SD,SMP,SMK dahulu banyak pang nang sudah kada ingat aku ngarannya,ibarat badapat bisa haja bapandiran pina akrab padahal kada ingat dingaran. Sapalih ingat kawan SD nang sakalas dulu kaya p
Pajrin, Imas, Amat, Anton, Ijal, Upik, Ilham, tikas tu haja nang ikat lakiannya, mun biniannya tu ada Dayah, Almh. Imah, Fitriah, Normayanti, yeni, wah banyak jua hilang ingatanku pinanya :D . Lanjut lagi wan kakawanan SMP ,mun ni kada kawa tahitung saking banyaknya sakira rasanya masih ingat haja hampir sabarataan. Rasanya kada afdol mun kada disambatakan mulai lawan nang lamak (dahulunya) ngarannya Latif, irwandi, diana , ayu windira ni matan tamiang barataan, trus ada philipus, redon, berto, mitha afryana, arpinawati, apriana ni matan daerah Pantai, wah pokoknya banyak kada kawa ditulisakan sabuting-sabuting tapi mudahan haja ingat barataan wan panjang umur.

Nah lain lagi kesah mun kawan bakaleker ni, ni tamasuk kawan nang ta akrab, kaya Uli, Suri, Agau , Ayu, Aman wan nang lain, dahulu tu kada tapi kawa baramian banar wan urang sabarang uleh kadada jambatan, jadi mun handak manyabarang tu tapaksa pakai jukung haja.

6 tahun SD tu tuhuk haja mangayuh jukung batiga lawan kawan daripada kahandakan sakulah sampai suah jua dirujuk kalutuk, wayah tu aku nang diburitan jukung, kada jua jukungnya  ni ditangah,cuma dasar harus mamipir katangah pang lantaran ada gatah tukaran ampun haji amri basusun dibatang. Kanapakah aku msalihat kalutuk urang tu pina mahiring arahnya ,sasar baparak balalu haja aku bacabur kabanyu diumpati kawan badua baluncatan jua, pas diintangan tangah jukung tu dirujuknya bungul banar tu pang. Imbah marujuk tu kada nang singgah, malah sasar balaju kapalnya maninggalakan, padahal sudah dikuriaki urang kampung. Itu salah satu tragedi wayah sakulah, mudahan haja dudi hari ada jambatan di pal 3 tu biar anak sakulahan kada bajukung lagi kasakulah.

Ada jua pas kalas 3 SD tu aku umpat sakulah pasantren di pal 6 , mun rumahku pal 2,5 baarti 3,5 pal bajalan batis, disitu nang maajar ngarannya guru samani , ngaran aslinya Samsudin mun kada salah, urangnya ni keras bujur kada kawa salah sadikit, malipak dihambatnya lawan tantaran paikat. Nah, biasanya mun bulik sakulah sekitar pal 4 tu rancak banar dijaga kakanak disitu nang nakal, disasah buhannya bahimat pang. Sampai sakali wayah bajalan taimbai-imbai disasahi langsung lancing bukahan kada maingat, aku sudah bukah badahulu, kanapakah kawan dibalakang bungul banar manarik bajuku sampai aku tatinggal dibalakang, tapi kada ingat lagi siapa urangnya.

Masih banyak sabujurnya kajadian waktu dahulu  tapi mun ada waktu lagi manulisnya, hari ini lantaran masih garing jadi libur dulu, tapi muyak jua mun baya dibawa istrahat sambil barabah, daripada kadada kagiatan baik dibawa manulis haja, mudahan kadada nang tasinggung lah.... bsasambung.....